Vispārējie „Flysiesta“ nosacījumi

1. Vietnes lietošana

Pirms sākat lietot mūsu vietni, rūpīgi izlasiet noteikumus. Ņemiet vērā, ka, veicot pirkumu, jūs piekrītat šiem noteikumiem.

1.1. Vietne www.flysiesta.lv (https://www.flysiesta.lv), turpmāk — “VIETNE”, pieder Travelgenio SL, uzņēmumam ar juridisko adresi c/Albasanz, 15, Edificio A, 2º Izq., 28037, Madridē (Spānijā) un PVN maksātāja Nr. CIF B85761120, kas reģistrēts Madrides Komercreģistrā, sējums: 27001, grāmata: 0, lappuse: 1, sadaļa: 8, lapa: M 486495, ieraksts: 1 un kura uzņēmējdarbības mērķis ir būt par tūrisma aģentūru, un šajā nolūkā Madrides pašvaldība tam ir izsniegusi licenci Nr. CICMA 2333 saskaņā ar 27. jūnija dekrētu Nr. 99/1996, kas regulē tūrisma aģentūru darbību Madridē.

1.2. FLYSIESTA piedāvā lietot “Vietne”, lai saņemtu tūrisma aģentūras pakalpojumus tiešsaistē, attiecībā uz kuriem to lietotājam, turpmāk — “LIETOTĀJS”, ir jāpiekrīt šeit aprakstītajiem vispārējiem noteikumiem šādā redakcijā. Lietotājs skaidri norāda, ka piekrīt visiem FLYSIESTA vispārējiem noteikumiem un ievēros tos bez ierunām. Lietotāji, kuri nepiekrīt mūsu noteikumiem, nav tiesīgi lietot FLYSIESTA Vietni.

1.3. Lietotājs apliecina, ka ir pilngadīgs un rīcībspējīgs iegādāties FLYSIESTA Vietnē piedāvātos pakalpojumus. Lietotājs arī apliecina to, ka informācija, kas sniegta, lai piekļūtu šai Vietnei un tās lietošanas laikā, ir patiesa, pilnīga un precīza.
Par Vietņes lietošanu ir atbildīgi tikai un vienīgi Lietotāji, un šis pienākums nozīmē, ka Lietotājiem ir zināmas Vietnes juridiskās atrunas un lietošanas noteikumi un Lietotāji tiem piekrīt. Uz tūrisma produktiem un pakalpojumiem, kurus Lietotājs rezervē un iegādājas šajā Vietnē, attiecas pirkuma noteikumi, kuriem ir jāsniedz skaidra piekrišana.
FLYSIESTA var veikt izmaiņas un pielāgojumus šajā Vietnē jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma.

1.4 Lietotājs apņemas lietot Vietni un izsniegto aprīkojumu pareizi un atbilstoši tiesību aktiem, šiem vispārējiem noteikumiem un norādījumiem un informācijai, kura var tikt sniegta.

Lietotājs apņemas lietot Vietni un visu to saturu tikai un vienīgi likumīgiem un atļautiem mērķiem, kuri neveido spēkā esošo tiesību aktu pārkāpumu un/vai neaizskar FLYSIESTA likumīgās tiesības, un/vai nerada tiešus vai netiešus zaudējumus.

Šajā nolūkā Lietotājs nedrīkst izmantot Vietnes saturu nelikumīgos, aizliegtos, trešo pušu tiesības un intereses aizskarošos nolūkos vai tādiem mērķiem, kuri jebkādā veidā var bojāt Vietni, datortehnikas un uzņēmuma vai citu Lietotāju vai jebkura interneta lietotāja (datortehnikā un programmatūrā) uzglabātos dokumentus, failus un visa saturu, padarīt to par nederīgu vai pārslogot, pasliktināt vai traucēt tā normālu lietošanu.

Lietotājs saskaņā ar iepriekšminēto apņemas lietot Vietnes Lietotājiem pieejamo saturu, tostarp, bet ne tikai tekstu, fotoattēlus, grafikas, attēlus, ikonas, tehnoloģiju, programmatūru, saites un citu audiovizuālo vai audio saturu, kā arī to grafisko dizainu un pirmkodus (turpmāk — “Saturs”) atbilstoši tiesību aktiem, šiem vispārējiem noteikumiem, citiem paziņojumiem, lietošanas noteikumiem un norādījumiem, par kuriem Lietotāji tiek informētu, kā arī sabiedrībā pieņemtajām morāles normām un sabiedrisko kārtību, proti:

 • nereproducēt, nekopēt, neizplatīt, nepadarīt par pieejamu vai nekādā citā veidā nepubliskot un nepārveidot Saturu, ja vien attiecīgo tiesību īpašnieks nepilnvaro Lietotāju veikt šādas darbība vai tas nav atļauts atbilstoši tiesību aktiem;
 • nelikvidēt, nemanipulēt vai nekādā citā veidā nemainīt autortiesības un citus FLYSIESTA tiesību identifikācijas datus, digitālos pirkstu nospiedumus vai citus tehniskos līdzekļus, kuri ieviesti, lai atpazītu šīs tiesības.

Lietotājs drīkst iegūt vai mēģināt iegūt Saturu, izmantojot tikai tādus līdzekļus vai procedūras, kas ir pieejamas šim nolūkam vai ir norādītas šajā nolūkā Vietnē, kur Saturs atrodas, vai tādus līdzekļus, kuri parasti tiek izmantoti internetā šim nolūkam, ja tie neizraisa Vietnes, Pakalpojumu un/vai Satura bojājumu risku vai risku, ka Vietne, Pakalpojumi vai Saturs tiks padarīts par nelietojamu.

Vietnē esošos grafikas un teksta failus aizliegts izmantot komerciāliem mērķiem un/vai izplatīt. Šeit pieejamie attēli un audiovizuālie resursi ir paredzēti tikai un vienīgi tam, lai Lietotāji lietotu Vietnes, un tiem ir informatīvs raksturs, tādēļ ir aizliegts tos izmantot, lai ilustrētu citu uzņēmumu, pakalpojumu vai produktu darbības, produktus vai pasākumus.

1.5 Lietotājs apņemas ievērot FLYSIESTA un jebkuras trešās puses rūpnieciskā īpašuma tiesības. Vietnes lietošana vai piekļuves piešķiršana nesniedz tiesības uz zīmoliem, tirdzniecības zīmēm vai jebkuru citu tajās izmantoto atšķirības zīmi.

Lietotājs var lejupielādēt Vietni savā galiekārtā tikai izmantošanai privātām vajadzībām, nevis komerciāliem mērķiem un nedrīkst izmantot, reproducēt, izplatīt, pārveidot, publiskot, piešķirt, mainīt vai lietot Vietnes saturu publiskā vai komerciālā nolūkā.

Saturs ir FLYSIESTA vai trešo pušu, kuras ir brīvprātīgi piešķīrušas saturu, intelektuālais īpašums, un Lietotājam netiek piešķirtas nekāda veida izmantošanas tiesības vai citas tiesības uz šo Saturu, izņemot Vietnes pienācīgai lietošanai nepieciešamās.

1.6 FLYSIESTA negarantē Vietnes pieejamību vai darbības nepārtrauktību. Par Vietnes darbības traucējumiem iespēju robežās tiks iepriekš ziņots.

Piekļuve Vietnei tiek piešķirta uz neierobežotu laiku, taču FLYSIESTA patur tiesības uz laiku liegt piekļuvi Lietotājiem, kuri pēc tā domām ir pārkāpuši Vietnes lietošanas noteikumus, un uzsākt tiesvedību bez iepriekšēja brīdinājuma.

1.7 FLYSIESTA neuzņemas nekāda veida atbildību par zaudējumiem vai negatīvām sekām, ko var izraisīt: Vietnes darbības traucējumi vai nespēja piekļūt Vietnei; Vietnes lietošanas privātums un drošība un/vai nesankcionēta trešās personas piekļuve; elementu nosūtīšana, kas negatīvi iespaido datorsistēmas; satura precizitāte, pilnība un savlaicīga atjaunināšana Vietnē.

2. Līgums

2.1 Lietotājs FLYSIESTA Vietnē var piekļūt informācijai par trešo pušu piedāvātajiem tūrisma un ceļošanas produktiem un pakalpojumiem un atsevišķos gadījumos rezervēt vai iegādāties dažus no šiem produktiem vai pakalpojumiem no attiecīgajiem piegādātājiem, piemēram, aviosabiedrībām vai tūroperatoriem.

2.2 Ceļojumu pakalpojumus un citus tūrisma produktus un pakalpojumus Lietotājiem ar Vietnes starpniecību pārdod FLYSIESTA — tūrisma aģentūra ar nepieciešamajām atļaujām un licencēm darbības veikšanai.

2.3 Uz produktu vai pakalpojumu rezervēšanu vai iegādi no Lietotāja izvēlētajiem piegādātājiem vai tūroperatoriem ir attiecināmi konkrēti noteikumi, kurus katrā atsevišķā gadījumā nosaka šie piegādātāji un tūroperatori. Lietotājs piekrīt jebkura piegādātāja vai organizatora, ar kuru Lietotājs izvēlas noslēgt līgumu, pirkuma noteikumiem un apņemas ievērot tos, tostarp, bet ne tikai samaksāt visus maksājumus un izpildīt un ņemt vērā visus noteikumus un ierobežojumus attiecībā uz cenu, produktu un pakalpojumu pieejamību. Ar īpašajiem noteikumiem vai ierobežojumiem attiecībā uz atsevišķām cenām, Lietotāja izvēlētajiem produktiem vai pakalpojumiem var iepazīties rezervācijas informācijā sadaļā Mytrips mūsu vietnē.

3. Kā iegādāties pakalpojumus

3.1 Lai iegādātos kādu pakalpojumu mūsu Vietnē, jāveic tālāk norādītās darbības.

 • Izvēlieties nepieciešamo pakalpojumu, izmantojot meklēšanas un cenas piedāvājuma procesus mūsu Vietnē.
 • Atveriet maksājumu lapas, kur jums ir jānorāda nepieciešamā informācija, lai iegādātos pakalpojumu.
 • Sniedziet informāciju par pakalpojumu un personas datus, piemēram, pasažieru skaitu, vārdus, uzvārdus, tālruņa numurus, e-pasta adreses, vecumu utt.
 • Piekrītiet maksājumu lapās norādītajiem nosacījumiem.
 • Saņemiet apstiprinājuma identifikatoru, kas tiks izsniegts pēc iepriekšminēto prasību izpildes.
 • Kad pirkums ir veikts, Lietotājam tiks nosūtīta iegādāto pakalpojumu sniegšanai nepieciešamā informācija un dokumenti. Ja tiek konstatēta kāda kļūda iegādāto pakalpojumu vai klienta vārda, uzvārda datos, Lietotājam nekavējoties jāsazinās ar FLYSIESTA klientu apkalpošanas nodaļu. FLYSIESTA rīkojas kā starpnieks starp tūrisma pakalpojumu sniedzējiem un klientiem un tādēļ nevar garantēt, ka konstatētās kļūdas tiks labotas bez maksas. Turklāt FLYSIESTA iekasē apkalpošanas maksu 21,00 EUR (ar PVN) apmērā par pasažieri.

4. Rezervācijas noteikumi

4.1. Atcelšana un izmaiņu veikšana:

4.1.1 Ja aviosabiedrība izbeidz darbību maksātnespējas vai jebkura cita iemesla dēļ, FLYSIESTA kā starpnieks informē pasažierus par to un sniedz visu tā rīcībā esošo būtisko informāciju. Šādos gadījumos pasažierim ir jāpieprasa atmaksa par neizmantotajām biļetēm aviosabiedrībai, jo pārvadājuma līgums tiek noslēgts starp pasažieri un aviosabiedrību, kura pārdod biļetes uz šo lidojumu.

4.1.2 Ņemiet vērā — ja jūs iegādājaties biļeti turp un atpakaļ, taču neizmantojat lidojumu turp, dažas aviosabiedrības patur tiesības atcelt lidojumu atpakaļ. Ja neplānojat izmantot lidojumu turp, iesakām konsultēties ar FLYSIESTA vai aviosabiedrību vismaz 48 stundas pirms šī lidojuma.

5. Tūrisma aģentūras pakalpojumu maksa: administrācijas, atcelšanas, izmaiņu veikšanas un atmaksa

5.1 Saskaņā ar 27. jūnija dekrēta Nr. 99/1996, kas regulē tūrisma aģentūru darbību Madridē, 19. pantu FLYSIESTA saņem pakalpojumu maksu par aviosabiedrību biļešu starpnieka pakalpojumiem. Klients vai šo pakalpojumu lietotājs iepriekš tiks informēts par pakalpojumu maksu.

5.2 Pakalpojumu maksā ir iekļauta administrācijas maksa, kas nekad netiek atmaksāta.

5.3 Papildu maksas tiks piemērotas šādos gadījumos:

 • 21,00 € (AR PVN) par rezervācijām, kuras veiktas pa tālruni.
 • IZMAIŅU VEIKŠANA, ATCELŠANA UN ATMAKSA

5.4 Pēc Lietotāja pieprasījuma var tikt veiktas izmaiņas iegādātajos aviosabiedrības pakalpojumos vai jebkurā citā tūrisma pakalpojumā, tie var tikt atcelti, atmaksāti un nosūtīti ar FLYSIESTA starpniecību ar nosacījumu, ka aviosabiedrība vai pakalpojumu sniedzējs un pirkuma cena pieļauj izmaiņu veikšanu, atcelšanu un atmaksu.

 • 21,00 € (AR PVN) par pasažieri saistībā ar izmaiņu veikšanas vai atcelšanas administrēšanu.

5.5 Lietotājam jebkurā gadījumā ir rakstiski jāinformē FLYSIESTA tā darba laikā (48 stundas pirms lidojuma) par pieprasītajām izmaiņām, atcelšanu vai atmaksu, un pēc tam FLYSIESTA informēs par to, vai tas ir iespējams un vai tiek piemēroti kādas soda naudas vai nepieciešams veikt kādas darbības.

5.6 Cenas un maksājumi

5.6.1 FLYSIESTA pieņem debetkaršu un kredītkaršu maksājumus ar Visa, Mastercard, American Express, Diners Club, Visa Electron un Maestro un maksāšanas metodes Paypal, CB, JCB, Ideal un Trustly.

5.6.2 Visa un Mastercard ir izstrādājuši drošu tiešsaistes maksājumu sistēmu. Drošas elektroniskās tirdzniecības sistēmas ietvaros kartes izdevējiestāde (banka vai krājbanka) identificē kartes īpašnieku pirms tiešsaistes maksājuma autorizācijas. FLYSIESTA ievēro šo drošības protokolu, tādēļ, kad būsiet atlasījis iegādājamo produktu un ievadījis kartes numuru, atvērsies kartes izdevējiestādes logs ar identifikācijas pieprasījumu, kurā būs redzama kāda no šīm ikonām:

5.6.3 Šī drošības sistēma nodrošina aizsardzību jūsu kartes datiem un parolei no ievadīšanas brīža. Kad identifikācijas process ir pabeigts, izdevējiestāde informē FLYSIESTA, ka kartes īpašnieks veic pirkumu, lai process tiktu pabeigts. Ja identifikācija nav apmierinoša, izdevējiestāde informē FLYSIESTA, kas savukārt veic attiecīgus pasākumus. FLYSIESTA nekontrolē šo logu, un par jebkuru incidentu, ko tas var izraisīt, ir atbildīga izdevējiestāde. Ja nonākat šādā situācijā, jums ir jāsazinās ar izdevējiestādi.

5.6.4 Maksāšanas metode un drošības prasības iegādes procesā atbilst labi zināmajai PSD 2 direktīvai jeb Eiropas tiesību aktam, kas regulē maksājumu pakalpojumu un elektronisko maksājumu darījumu nodrošināšanu. Tā tika transponēta Spānijas tiesību aktos ar 23. novembra Karaļa dekrētu Nr. 19/2018 par maksājumu pakalpojumiem un steidzamiem pasākumiem finanšu jautājumos. Uzņēmumam FLYSIESTA tas iespaido ar bankas karti apmaksātos pirkumus.

Viens no PSD 2 galvenajiem mērķiem ir uzlabot drošību tiešsaistē un pastiprināt aizsardzību pret krāpniecību tiešsaistes banku darījumos.

Viens no galvenajiem drošības pasākumiem ir obligāta drošas lietotāja autentificēšanas piemērošana visiem elektroniski veiktajiem pirkumiem no 2021. gada 1. janvāra ar nosacījumu, ka nav attiecināms neviens no direktīvā aprakstītajiem izņēmumiem. Lai veiktu drošu lietotāja autentificēšanu ir nepieciešami divi faktori, kas var būt kaut kas, ko lietotājs zina (parole), kaut kas, kas lietotājam ir (mobilais tālrunis), un kas lietotājs ir (pirkstu nospiedums vai seja). Ar vienu faktoru vairs nepietiek, ir nepieciešami divi (divfaktoru autentifikācija jeb SCA).

Droša pirkumu procesa un autentifikācijas prasības ir atkarīgas no izdevējbankas, un tās var veidot kods, kuru jūs saņemat īsziņā, un otrs faktors vai validācija bankas lietotnē. Noskaidrojiet, kādus pasākumus veic jūsu banka, pirms nākamā pirkuma.

Lietotājs atbild par visu autentifikācijas procesā izmantoto elementu drošību un saglabāšanu, un FLYSIESTA nav citas atbildības attiecībā uz tiem.

5.7 Atmaksa

Kur pieļaujams, atmaksa tiks veikta ar rezervācijas brīdī izmantoto maksāšanas metodi. Jebkurā gadījumā tā tiks izmaksāta lietotājam, kurš veica maksājumu.

5.8 Prasības attiecībā uz migrāciju un veselību

Katra valsts var izvirzīt savas ieceļošanas prasības un prasības attiecībā uz veselību citu valstu pilsoņiem. Ņemiet vērā, ka šādas prasības parasti atšķiras atkarībā no pasažiera pilsonības.

Noteikumi attiecībā uz pasēm un vīzām var mainīties, tādēļ konsultējieties ar attiecīgo vēstniecību laikus.

Ceļojuma veikšanai nepieciešamo dokumentu, tostarp pases, vīzu un ar veselību saistītu dokumentu, nokārtošana, ir tikai un vienīgi Lietotāja pienākums. Jebkuri zaudējumi dokumentācijas trūkuma dēļ tiks piedzīti no Lietotāja, it sevišķi ceļojuma pārtraukšanas un repatriācijas izmaksas.

Tādēļ iesakām vienmēr noskaidrot izvēlētajā galamērķī un tranzīta valstī nepieciešamās formalitātes un laiku, kas nepieciešams to nokārtošanai.

5.9 Ceļojumi vienā virzienā

Ieceļojot lielākajā daļā valstu, jums ir nepieciešama biļete lidojumam atpakaļ no šīs valsts un pietiekami līdzekļi, lai uzturētos teritorijā jūsu ceļošanas dokumentos norādīto laika periodu. Iesakām noskaidrot to galamērķa valsts konsulātā pirms biļešu iegādes. Ja jūs neievērosiet šo vai kādu citu imigrācijas prasību, aviosabiedrība var neļaut jums iekāpt lidmašīnā.

6. Produktu un pakalpojumu noteikumi lidojumiem

6.1 Cenas ierobežojumi

6.1.1. FLYSIESTA vienmēr rīkojas kā starpnieks starp lietotājiem un aviosabiedrībām, ar kurām lietotāji noslēdz pārvadājumu līgumu. Ar šo jūs tiekat informēts par to, ka izmaiņu veikšanas un atcelšanas gadījumā konkrētos katras cenas noteikumus nosaka katra aviosabiedrība, un lietotājam ir jāsaprot, ka, apstiprinot pirkumu, viņi piekrīt šiem noteikumiem.

6.1.2 Ja uz lietotāju attiecināmu iemeslu dēļ lietotājs neierodas uz lidojumu, tiek uzsākta “neierašanās” procedūra. Ņemiet vērā, ka jūs vienmēr varat pieprasīt atmaksāt atmaksājamus, neizmantotus nodokļus biļetes derīguma termiņā.

6.1.3 FLYSIESTA iesaka iegādāties atcelšanas produktus, rezervējot biļeti, gadījumiem, kad lietotājs brīvprātīgi atceļ ceļojumu.

6.2 Cenu kombinēšana

6.2.1 Lai piedāvātu jums vislabākās un plašākas ceļojuma iespējas, mūsu sistēma var kombinēt divas cenas “vienā virzienā” tā vietā, lai piedāvātu “turp un atpakaļ” cenu. Cenu kombinēšanas gadījumā uz izmaiņu veikšanu un atcelšanu tiks attiecināti katras cenas noteikumi.

6.2.2 Reizēm, lai piedāvātu pēc iespējas konkurētspējīgākas cenas, mūsu meklētājprogramma piedāvā lidojumu kombinācijas, apvienojot divas rezervācijas — vienu lidojumam turp un otru lidojumam atpakaļ. Rezervējot šo iespēju, tiks veikta rezervācija lidojumam turp un vēl viena rezervācija lidojumam atpakaļ ar diviem dažādiem identifikatoriem. Tās tiks uzskatītas par divām atsevišķām rezervācijām un izmaiņu un atcelšanas gadījumā tiks piemēroti katras aviosabiedrības noteikumi.

6.3 Noteikumi zemo cenu lidojumiem

6.3.1 FLYSIESTA piedāvā iespēju rezervēt biļeti pie zemo cenu aviosabiedrībām. Zemo cenu aviosabiedrību biļetes izdod nevis FLYSIESTA, bet gan aviosabiedrība, tādēļ pasažieris noslēdz pārvadājumu līgumu ar aviosabiedrību.

6.3.2 Kad aviosabiedrība būs apstiprinājusi jūsu rezervāciju, saņemsiet apstiprinājuma e-pastu no FLYSIESTA ar lidojuma informāciju.

6.3.3 Ja vēlaties veikt izmaiņas vai pieprasīt īpašus pakalpojumus, jums ir jāsazinās ar aviosabiedrību. FLYSIESTA nevar veikt izmaiņas zemo cenu rezervācijās vai to atmaksu, jo tas nerīkojas kā zemo cenu aviosabiedrību pārstāvis. Apstiprinājuma e-pastā, ko jums nosūtīsim, būs aviosabiedrības kontaktinformācija.

6.3.4 Ņemiet vērā, ka neviena no zemo cenu aviosabiedrībām neļauj pārvadāt mājdzīvniekus un piedāvā ierobežotu īpašo pakalpojumu klāstu. Lai iegūtu sīkāku informāciju, sazinieties ar aviosabiedrību.

6.3.5 Bērni, kas nav sasnieguši 14 gadu vecumu, nedrīkst ceļot bez vismaz 16 gadu veca pieaugušā. Zemo cenu aviosabiedrības parasti neļauj bērniem, kuri nav sasnieguši 14 gadu vecumu, iekāpt lidmašīnā bez pavadoņa.

7. Papildu noteikumi

Pasažieru tiesības saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 261/2004.

Ņemiet vērā — ja jūs ieceļojat vai izceļojat no ES, jūs varat būt tiesīgs ierosināt lietu pret attiecīgo aviosabiedrību, ja lidojums tiek atcelts, kavējas vai ja jums neļauj iekāpt lidmašīnā.

Vairāk informācijas meklējiet Regulā (EK) Nr. 261/2004 šeit.

Lai veiktu Vietnē pirkumu, Lietotājam tiks lūgti pasažieru/ceļotāju identifikācijas dati un maksāšanas metode. Šis process ietver vairākas darbības. Kad šie dati būs ievadīti, tie jums pirms pirkuma veikšanas tiks parādīti, lai jūs varētu tos pārbaudīt un pēc tam veikt pirkumu. Pēc pirkuma veikšanas jums tiks nosūtīts apstiprinājuma e-pasts ar visu pirkuma informāciju un pirkuma apliecinājumu.

Ir ārkārtīgi svarīgi rūpīgi pārbaudīt rezervācijas laikā ievadītos identifikācijas datus, piemēram, vārdu un uzvārdu, dokumenta vai pases numuru, e-pasta adresi, tālruņa numuru utt., un par to ir atbildīgs tikai un vienīgi Lietotājs, jo, līdzko biļetes ir rezervētas vai pakalpojumu kuponi ir izsniegti, par jebkuru izmaiņu veikšanu vai atcelšanu tiks iekasēta maksa un piemērotas soda naudas.

Rezervācija tiks apstiprināta tad, kad Lietotājs būs veicis maksājumu.

FLYSIESTA patur tiesības pieprasīt klientam papildu informāciju, lai apstiprinātu pirkumu.

Pieprasot veikt rezervāciju, klients apņemas atļaut iekasēt maksu no norādītās kredīt- vai debetkartes. Ja nav iespējams iekasēt maksu no kredītkartes (darījums tiek noraidīts), klientam ir jāsaprot, ka rezervāciju nevar apstiprināt, jo par to nav samaksāts.

Aviosabiedrību biļetes ir jāapmaksā ar kredīt- vai debetkarti, pirms tās tiek izsniegtas.

Vietnē norādītajās cenās ir iekļautas lidostu nodevas. Tajās nav iekļautas vīzu izmaksas vai izceļošanas nodokļi par teritoriju, ko var apmaksāt vietējā valūtā vai ASV dolāros šajā teritorijā. Ja tiek kavēta maksājuma veikšana, klients tiks informēts par piemērojamās cenas izmaiņām no rezervācijas veikšanas brīža līdz biļetes izsniegšanas brīdim.

Lietotājam ir jāpārbauda aviosabiedrība, identifikators un cenu režīms, kas tiek piemērots, iegādājoties pakalpojumu.

8. Tiesības, ierobežojumi un jurisdikcija

8.1. Autortiesības un intelektuālā īpašuma tiesības

Viss Vietnes saturs (tostarp teksts, attēli, preču zīmes, dizaini, programmatūra utt.) pieder FLYSIESTA vai tā satura nodrošinātājiem, un tas tiek aizsargāts un atzīts gan valsts, gan starptautiskā mērogā. To nedrīkst nekādā veidā kopēt, izmantot vai izplatīt bez skaidri izteiktas FLYSIESTA atļaujas.

8.2 Piemērojamie tiesību akti

Šiem vispārējiem noteikumiem tiek piemēroti Spānijas tiesību akti.

8.3 Noteikumi par atbildību saskaņā ar ES tiesību aktiem un Monreālas konvenciju

Kā iepriekš minēts, pārvadājumu līgums tiek noslēgts starp Lietotāju un aviosabiedrībām, kuras veic izvēlētos lidojumus.

Pasažieriem ir ieteicams reģistrēties vismaz pusotru stundu (90 minūtes) pirms iekšzemes lidojuma un trīs stundas (180 minūtes) pirms starptautiskā lidojuma, un, ja lidojuma galamērķa vai pārsēšanās lidosta atrodas ASV — trīs stundas (180 minūtes) iepriekš.

Ja, ierodoties lidostā, jūsu bagāža nav piegādāta vai jūs konstatējat tās bojājumus, jums nekavējoties jāaizpilda īpašuma pretenzijas ziņojuma (PIR) veidlapa.

9. Informācija par atkāpšanās tiesībām

Lietotājs ir tiesīgs atsevišķos gadījumos atcelt līgumu bez nepieciešamības pamatot savu lēmumu vai maksāt soda naudu.

Saskaņā ar 16. novembra Karaļa dekrēta Nr. 1/2007, ar ko tiek apstiprināta Vispārējā patērētāju un lietotāju aizsardzības likuma jaunā redakcija, 103. panta pirmo daļu un citiem papildu likumiem atkāpšanās tiesības neattiecas uz nakšņošanas pakalpojumu sniegšanas līgumiem, izņemot, ja tie kalpo par dzīvesvietu, uz preču pārvadājumu, auto nomas, ar atpūtas aktivitātēm saistītas ēdināšanas vai pakalpojumu līgumiem, ja tie paredz konkrētu izpildes datumu vai laiku.

Attiecībā uz personu pārvadājumiem saskaņā ar Karaļa dekrēta Nr. 1/2007, ar ko tiek apstiprināta Vispārējā patērētāju un lietotāju aizsardzības likuma jaunā redakcija (izņemot 98.2. pantu), 93. panta k) apakšpunktu par attālinātās pārdošanas regulēšanu tas neattiecas uz pasažieru pārvadājumu pakalpojumu līgumiem. Tādējādi atkāpšanās tiesības neattiecas uz pasažieru pārvadājumu pakalpojumu rezervācijām. Ja Lietotājs izsaka vēlmi atcelt iegādātās biļetes, tiks piemēroti attiecīgā uzņēmuma atcelšanas nosacījumi.

10. Konfidencialitāte

10.1. FLYSIESTA ciena jūsu tiesības uz privātumu. Mēs saprotam, cik svarīgi ir glabāt jūs identificējošos datus privāti un droši. Šajā nolūkā mēs vēlamies informēt jūs par turpmāko saistībā ar konfidencialitātes politiku:

10.2. Iegādājoties produktu vai pakalpojumu mūsu Vietnē, jums ir jānorāda vārds, uzvārds, e-pasta adrese, kredīt- un debetkartes numurs, kartes derīguma termiņš un tālruņa numurs. Šie dati ļaus mums apstrādāt jūsu pasūtījumu un informēt jūs par tā statusu.

10.3. Ja jūs piedalāties konkursā vai akcijā, mēs lūgsim norādīt vārdu, uzvārdu, pasta un e-pasta adresi. Šie dati ir nepieciešami, lai rīkotu konkursus un informētu uzvarētājus.

10.4. Mēs nenododam jūsu personas datus trešām personām ārpus mūsu organizācijas. Taču, ja jūs rezervējat vai iegādājaties produktu vai pakalpojumu mūsu Vietnē, mēs varam nodot šos datus trešām personām, ar kurām FLYSIESTA ir komerciāla rakstura attiecības, jebkurā pasaules valstī. Mēs varam arī sniegt šīm trešām personām globālos statistikas datus par pārdošanu, klientiem, datu plūsmu un citu vietnes informāciju, taču tajos netiks iekļauta tāda veida informācija, ar kuru jūs var personīgi identificēt.

10.5. Mēs iegūstam un izmantojam tikai tos personas datus, kurus uzskatām par nepieciešamiem, lai sniegtu augstas kvalitātes pielāgotus pakalpojumus, kas var ietvert ieteikumus un informāciju par mūsu produktiem un pakalpojumiem un iespējām, kuras, mūsuprāt, jums varētu interesēt.

10.6. Reģistrējoties FLYSIESTA un sniedzot skaidru piekrišanu saņemt mūsu informatīvos biļetenus, Lietotāji arī piekrīt saņemt noderīgu informāciju no uzņēmumiem, kurus iepriekš esam izvēlējušies sūtīt jums tādus piedāvājumus, akcijas un ieteikumus par produktiem un pakalpojumiem, kuri jūs, mūsuprāt, varētu interesēt.

10.7. Mēs nosūtīsim visu nepieciešamo informāciju pakalpojumu sniedzējam, ko izvēlējāties, veicot rezervāciju mūsu Vietnē, un mēs lūdzam jūs ievērot noteikumus.

10.8. Saskaņā ar Spānijā spēkā esošo Likumu par datu aizsardzību un digitālo tiesību garantēšanu Nr. 3/2018 mēs esam ieviesuši stingras drošības procedūras attiecībā uz datu glabāšanu un izpaušanu, lai novērstu nesankcionētu piekļuvi tiem.

11. Sīkdatņu izmantojums

11.1. Sīkdatnes ir informācijas fragmenti, kurus pārlūkprogramma saglabā jūsu datora cietajā diskā. Ik reizi, kad apmeklēsiet FLYSIESTA Vietni, mūsu serveris atpazīs šo sīkdatni un sniegs mums informāciju par jūsu pēdējo apmeklējumu. Lielākā daļa pārlūku piekrīt sīkdatņu izmantojumam automātiski, taču šos pārlūku iestatījumus var mainīt. Pat, ja izvēlēsieties nepiekrist sīkdatņu izmantojumam, varēsiet turpināt izmantot lielāko daļu pakalpojumu mūsu Vietnē, tostarp iegādāties produktus vai pakalpojumus.

11.2. Ja vēlaties mums nosūtīt komentāru vai sūdzību par to, kā mēs izmantojam jūsu personas datus, informējiet mūs par to, izmantojot kontaktformu.

12. Datu aizsardzība

Uz personas datiem, kurus Lietotāji sniedz, lai izmantotu Vietni, ir attiecināma privātuma politika, ar kuru varat iepazīties sadaļā “Datu aizsardzība”.

12.1.- AUTORTIESĪBAS UN INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBAS

Viss Vietnes saturs (tostarp teksts, attēli, preču zīmes, dizaini, programmatūra utt.) pieder FLYSIESTA vai tā satura nodrošinātājiem, un tas tiek aizsargāts un atzīts gan valsts, gan starptautiskā mērogā. To nedrīkst nekādā veidā kopēt, izmantot vai izplatīt bez skaidri izteiktas FLYSIESTA atļaujas.

13. Vietnes lietošana

Vietne ir paredzēta tikai un vienīgi lietošanai Lietotāja privātajām vajadzībām. Tās nedrīkst pārveidot, reproducēt, dublēt, kopēt, izplatīt, pārdot, tālākpārdot vai citādi izmantot komerciāliem vai jebkādiem citiem mērķiem. Jūs apņematies neizmantot šo Vietni nelikumīgiem vai neatļautiem mērķiem.

14. Saites uz citām vietnēm

Vietnē var tikt ievietotas saites uz citām vietnēm, kuras FLYSIESTA nekontrolē un par kurām FLYSIESTA neuzņemas atbildību. FLYSIESTA nesponsorē un nesniedz garantijas par nevienu no šīm trešo pušu vietnēm. Tās ir iekļautas Lietotāju ērtībai.

15. Procesi, konsultācijas un sūdzības

Lietotāji var iesniegt procesu, konsultāciju pieprasījumus un sūdzības TRAVELGENIO, S.L., izmantojot šādu kontaktinformāciju:

MyTrips klientu apkalpošanas procesiem veltītā vietne, kur atradīsiet sīkāku informāciju par savu rezervāciju un varēsiet uzsākt atcelšanas, izmaiņu veikšanas, maksājumu konsultācijas procesus utt.

Pasta adrese — Calle Albasanz 15, Edificio A, 2º izq., 28.037 Madrid

E-pasts: help@flysiesta.lv

Tālāk redzamajā saitē atradīsiet informāciju par Eiropas Savienības platformu strīdu izšķiršanai tiešsaistē: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show

 

Informācija par šajā vietnē izmantotajām sīkdatnēm

Šajā vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, kas palīdz uzlabot mūsu piedāvātos pakalpojumus.

Rādīt vairāk
Visas sīkdatnes Nepieciešamās sīkdatnes